8 - Neuropsycholó...

8 - Neuropsychológia v praxi

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
  • Prednášajúci:PhDr. Robert Krause, PhD., MBA
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:15

8 - Neuropsychológia v praxi

Informácie

Zmenou mozgu dokážeme zmeniť svoj život – je toto konštatovanie pravda alebo lož reflektujúca najnovšie neurovedné výsledky mnohých výskumov z oblasti neuropsychológie?