9 - Tekutá biopsi...

9 - Tekutá biopsia: odpoveď nám koluje v žilách

  • Téma:
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:RNDr. Ondrej Pös, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 17:00

9 - Tekutá biopsia: odpoveď nám koluje v žilách

Informácie

V súčasnej klinickej praxi sa pre analýzu nádorových ochorení využíva tkanivová biopsia. Tento prístup so sebou prináša viacero obmedzení, a preto sa do popredia dostáva výskum modernejších, menej invazívnych metód. Veľkú pozornosť si získala tekutá biopsia, teda analýza krvnej plazmy, ktorá obsahuje genetický materiál uvoľnený z nádorového ložiska. Výzvou súčasnosti je identifikácia nových biomarkerov v telových tekutinách, s potenciálom pre včasnú diagnostiku nádorov, či monitorovanie odpovede na liečbu. Zavedenie týchto prístupov prispeje v budúcnosti k zlepšovaniu manažmentu onkologických pacientov a personalizácii onkomedicíny.