10 - Pozri sa na ...

10 - Pozri sa na to mojimi očami- o vzťahu k odlišnému a ochote vidieť svet očami toho druhého

  • Téma: Vedná politika
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie
  • Prednášajúci:Mgr. Jakub Šrol, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 18:00

10 - Pozri sa na to mojimi očami-  o vzťahu k odlišnému a ochote vidieť svet očami toho druhého

Informácie

Sme svedkami všadeprítomných rozporov, konfliktov a hádok, ktoré eskalujú do čoraz väčšej polarizácie spoločnosti. Aké záhadné procesy sú zodpovedné za tieto spoločenské fenomény? Kam zmizli príbuzné prejavy ľudskosti ako tolerancia, empatia, ale aj zdravý skepticizmus? Ako je možné prinavrátiť schopnosť priblížiť sa k tomu, čo je odlišné (Ty) a stať sa pri tom ľudskejšími? Prečo rozdielnosť v názore priam radikálne mení pohľad na našich rodinných príslušníkov, partnerov či susedov a rozdeľuje ľudí na opozičné tábory? O tom, ako chápať jednotlivca, skupinu, komunitu v kontexte súčasných spoločenských podmienok očami vedca a umelca budú diskutovať naši hostia.