11 - Ako navrátiť...

11 - Ako navrátiť dôveru vo vedu

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: V-klub
  • Prednášajúci:prof. RNDr. Pavol Šajgalík‎, DrSc., (Slovenská akadémia vied),Dušan Škvarna (Filozofická fakulta UMB), Silvia Porubänová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), PhDr. Daniela Kováčová PhD. (Filozofická fakulta UMB), Lucia Yar (Euractiv)
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 19:00

11 - Ako navrátiť dôveru vo vedu

Informácie

Roky vedeckého výskumu ukazujú, že čo bolo vedeckým faktom včera sa dnes, aj vďaka novým odborom a praktikám, môže zmeniť. Aj pandémia ukázala, že poznatky o tom, ako sa napríklad správa vírus, sa vyvíjali, čo v časti populácie postupne spôsobilo stratu viery v opatrenia. Ako často sa mýlia vedci? A môže vývoj vo vede podkopávať dôveru verejnosti v jej výsledky? Ako tomu predchádzať a vrátiť dôveru verejnosti vo vedu a vedcov?