Vpísané do kostí

Vpísané do kostí

  • Téma:
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Michaela Dörnhöferová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 15:00

Vpísané do kostí

Informácie

The Bones, CSI: Miami, CSI: New York... populárne seriály, ktoré poodhaľujú prácu forenzných expertov. Realita či fikcia? Nielen forenzní, ale i historickí antropológovia sa opierajú o fakt, že kostra človeka prezrádza mnoho a jej dôkladným preskúmaním možno odpovedať na otázky... Koľko rokov mal človek, keď zomrel? Išlo o muža, či o ženu? Odkiaľ pochádzal? Trpel počas života na nejaké choroby? Bol niekedy zranený? Aká bola príčina úmrtia? Čo jedával? Ako vyzeral? a i. Antropológovia vedia poodhaliť veľa príbehov a získať informácie o človeku, ktoré dopĺňajú a vytvárajú obraz o živote ľudí dávnych dôb, ale i pomáhajú pri objasňovaní identity človeka, ktorého kostra je predmetom forenzného skúmania a policajného vyšetrovania.