Vínne mušky a výs...

Vínne mušky a výskum civilizačných chorôb

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Ústav zoológie SAV
  • Prednášajúci:Martina Gáliková
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 18:00

Vínne mušky a výskum civilizačných chorôb

Informácie

Prečo nepracuje viac vedcov na liečbe rakoviny? Prečo niektorí výskumníci trávia dni a noci skúmaním drobných zvieratiek, aj keď by mohli bojovať proti nebezpečným chorobám a problémom ľudstva? Má ešte stále význam skúmať kvasinky, háďatká či vínne mušky? V prednáške sa budem venovať aj týmto otázkam o základnom výskume na bezstavovčích modelových organizmoch. Takémuto výskumu totiž vďačíme za mnohé skutočne prevratné objavy v biológii, ktoré viedli k pochopeniu mnohých javov i u človeka. Tomu svedčí napríklad až šesť Nobelových cien udelených prácam na vínnych muškách, či tri Nobelové ceny za objavy na nepatrných, len asi milimeter dlhých háďatkách. Mnohé otázky je totiž ťažké až nemožné študovať u človeka, a to najmä kvôli etickým i technickým limitom. Zjednodušene povedané, nemôžeme napríklad geneticky modifikovať človeka, aby sme zistili, ako funguje určitý gén. Môžeme to spraviť napr. u myši – bude to však trvať dlho a stáť veľa. Alebo tento gén môžeme jednoducho, rýchlo a lacno manipulovať napr. u  drobných modelových organizmov. Aj o tom bude prednáška. Vo svojej prezentácii a následnej diskusii by som tiež rada priblížila i našu prácu na metabolizme, ktorý skúmame práve na vínnych muškách, drozofilách.