Je veda naozaj be...

Je veda naozaj bez hraníc?

  • Téma: Filozofia
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Podcast Pravidelná dávka
  • Prednášajúci:Jakub Betinský, Andrej Zeman
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 19:00

Je veda naozaj bez hraníc?

Informácie

"Možnosti vedeckého poznania sú obmedzené len časom, prostriedkami a šikovnosťou či inovatívnosťou. Je tomu ale tak? Je veda naozaj bez hraníc?

Jakub Betinský z podcastu Pravidelná dávka a jeho kolega Andrej Zeman sa na túto otázku pozrú z pohľadu dejín a filozofie vedy. Andrej je v súčasnosti PhD študent na University of Edinburgh a jeho výskumná otázka sa týka práve epistemických možností a limitácii súčasného vedeckého poznania.

Zamyslíme sa nad tým, čo je to veda a vedecké poznanie, či ide stále o tú istú vec alebo sa v priebehu dejín menila a hlavne či ide o poznanie neobmedzené a či je tým pádom (prírodná) veda schopná vysvetliť všetko a všetko poznanie je ergo principiálne zredukovateľné na poznanie vedecké."