Ako myslieť kreat...

Ako myslieť kreatívne

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Prednášajúci:Artur Šturmankin, Martina Drahošová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 13:00

Ako myslieť kreatívne

Informácie

Workshop je zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Študenti sa na ňom naučia myslieť kriticky, osvedčia si techniku kreatívneho myslenia, naučia sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer.
Hlavným cieľom workshopu je nielen to, aby žiak mal vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí. V ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od žiakov, zavedené na ich škole alebo vo firme, pre ktorú študenti vypracovávajú riešenie zadaného problému.