Keď diamant je vi...

Keď diamant je viac než klenot

  • Téma: Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Prednášajúci:Marián Marton, Mrán Vojs, Pavol Michniak, Miroslav Behúl, Gabriela Kuchtová, Martin Vrška
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 15:00

Keď diamant je viac než klenot

Informácie

Naživo vysielaná prehliadka práce vedcov z laboratórií diamantových vrstiev na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU. Ukážeme si ako vyzerá "denná rutina" vedca vo výskume uhlíkových nanomateriálov od ich syntézy v skutočných diamantových reaktoroch, cez analýzu ich vlastností vedeckými analytickými metódami až po ich využitie pri detekcii a odstraňovaní znečistenia vo forme mikropolutantov (zbytky liečiv, pesticídy atď.) z vôd.
Súčasťou programu bude dnes už legendárna prezentácia populárneho "vákuového zväčšovača cukríkov" a zákonitostí fyziky nízkych tlakov pre najmenších divákov.