Prečo ľudia veria...

Prečo ľudia veria nezmyslom?

  • Téma: Psychológia
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
  • Prednášajúci:Miroslava Galasová, Denisa Marcinechová, Roman Burič, Peter Teličák, Viktória Sunyik, Jakub Lieskovský
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 19:00

Prečo ľudia veria nezmyslom?

Informácie

"Prečo veríme nezmyslom?" - túto otázku si kladú nielen vedci z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, ale už aj mnohí ľudia, ktorí sledujú situáciu okolo pandémie COVID-19. Základnú rolu pri šírení nezmyslov hrá, pochopiteľne, komunikácia, ale tam to nekončí. Spôsob, ako informácie podávame a dostávame, v nás vyvoláva rôzne emócie, ktoré môžu ovplyvniť náš úsudok a následné rozhodnutia. Tie však môžu ovplyvniť aj ďalšie kognitívne skreslenia, ktoré majú iný než emocionálny pôvod. Priblížime Vám aj to, akí ľudia majú sklony k šíreniu a dôverovaniu nepodloženým presvedčeniam. Ale nebojte sa, nenecháme Vás bez pomoci. Okrem týchto informácií Vám ponúkneme aj niekoľko rád, ktoré by nám mali pomôcť uvažovať kvalitnejšie a informovanejšie.