Dizajn bez hraníc

Dizajn bez hraníc

  • Téma: Dizajn
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Prednášajúci:Martin Baláž, Erik Rejta, Daniel Chromek
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 20:00

Dizajn bez hraníc

Informácie

Program je zameraný na dizajn, výskum a vývoj bezhraničnej stratégie navrhovania v dizajne, neohraničenú synergickú stratégiu vedy, techniky a umenia, bezhraničnú fúziu "Action Centric" zložiek navrhovania, nekonečnú "Star Status" filozofiu navrhovania a bezhraničnú edukačnú komunikáciu v období pandémia a dištančnej formy vzdelávania v odbore dizajn. Online fungovanie vertikálneho Ateliéru Baláž na ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave predstaví aj prostredníctvom bakalárskych prác študentov, ktoré realizovali práve počas obmedzení vyučovania v online priestore.