Obnoviteľné paliv...

Obnoviteľné palivá?! 

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Fakulta Elektrotechniky a Informačných Technológií Žilinskej univerzity v Žiline
  • Prednášajúci:Peter Čendula
  • Dátum a čas začiatku: 20. 09. 2021 14:00

Obnoviteľné palivá?! 

Informácie

Výzvou tohto storočia je uskladnenie energie. Batérie nie sú najlepšou voľbou pre dlhodobé skladovanie veľkého množstva energie, napr. GWh medzi ročnými obdobiami. Vtedy je lepšie ukladať energiu do chemických väzieb - paliva. Navyše následná spotreba paliva môže prebiehať v palivovom článku účinnejšou chemickou reakciou a nie plytvajúcim spaľovaním. Všetko to samozrejme súvisí aj s CO2, ekonomikou a spoločenským správaním.

O prednášajúcom: 

Peter Čendula sa v rámci svojej výskumnej práce venuje spôsobom premeny elektrickej energie na palivá. Po desiatich rokoch pôsobenia v akademickom sektore v Nemecku a Švajčiarsku  sa v roku 2018 vrátil na Slovensko a pôsobí na Žilinskej Univerzite, Fakulte Elektrotechniky a Informačných Technológií.