Existuje slobodná...

Existuje slobodná vôľa? Alebo sme neurálne stroje?

  • Téma: Neurovedy
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Justus Liebig University Giessen
  • Prednášajúci:Peter Jedlička
  • Dátum a čas začiatku: 21. 09. 2021 14:00

Existuje slobodná vôľa? Alebo sme neurálne stroje?

Informácie

Slávny biochemik Jacque Monod vyslovil domnienku, že „všetko sa dá zredukovať na jednoduché, jasné mechanické interakcie. Bunka je stroj. Zviera je stroj. Človek je stroj.“ V prednáške sa budeme pýtať či je jeho domnienka pravdivá. Seminár bude mať 3 časti: Na začiatku sa stručne pozrieme na to, že v hlave nosíme komplexný nervový systém, ktorý kóduje naše emócie a rozhodnutia. V druhej časti rozoberieme či sa mozog dá do istej miery simulovať na počítači. V záverečnej časti sa zamyslíme nad tým, či sa dá na počítači simulovať aj ľudské vedomie a slobodná vôľa.

O prednášajúcom: 

Je slovenským neurovedcom, ktorý už devätnásť rokov pôsobí v Nemecku. Venuje sa výskumu mozgovej plasticity (https://bit.ly/3gr7yKj). V súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Justusa Liebiga v Giessene (https://bit.ly/3krAHX3) a ako hosťujúci vedec na Goetheho Univerzite vo Frankfurte, kde vyvíja počítačové modely fungovania nervových buniek. Zaujímajú ho aj otázky, ktoré sú na rozmedzí neurovedy a filozofie, ako je slobodná vôľa, vedomie a ich neurálne mechanizmy.