Svet nanotechnológií

Svet nanotechnológií

  • Téma: Nanotechnológie
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Fakulta Elektrotechniky a Informačných Technológií Žilinskej univerzity v Žiline
  • Prednášajúci:Patrik Miček
  • Dátum a čas začiatku: 23. 09. 2021 14:00

Svet nanotechnológií

Informácie

Nanotechnológie sa stali významnou oblasťou ľudského bádania. Napriek technologickej náročnosti v oblasti prípravy sa oblasť nanotechnológií dostáva čoraz bližšie k bežnej ľudskej realite. Nanotechnológie sa stali stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých fotonických aplikácií. Prezentácia bude orientovaná na krátku ukážku do sveta nanotechnológií na našej univerzite.
Výzvou tohto storočia je uskladnenie energie. Batérie nie sú najlepšou voľbou pre dlhodobé skladovanie veľkého množstva energie, napr. GWh medzi ročnými obdobiami. Vtedy je lepšie ukladať energiu do chemických väzieb - paliva. Navyše následná spotreba paliva môže prebiehať v palivovom článku účinnejšou chemickou reakciou a nie plytvajúcim spaľovaním. Všetko to samozrejme súvisí aj s CO2, ekonomikou a spoločenským správaním.