Supravodivosť a k...

Supravodivosť a kvantové počítače

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prednášajúci:Tomáš Samuely
  • Dátum a čas začiatku: 23. 09. 2021 15:00

Supravodivosť a kvantové počítače

Informácie


Na konci 19. storočia sa zdalo, že všetky podstatné fyzikálne zákonitosti nášho sveta sú už objavené. S rozvojom technológií a nových experimentov sa však začali objavovať pozorovania, ktoré po štvrťtisícročí rozvrátili azda najslávnejšiu teóriu všetkých čias – Newtonovskú mechaniku. Nastala prvá kvantová revolúcia, ktorej súčasťou bol aj objav supravodivosti. Dnešné špičkové technológie nám umožňujú nielen pozorovať, ale aj regulovať kvantové vlastnosti materiálov. Ich pomocou dokážeme vytvoriť kvantové technológie, ktorých výkon ďaleko predčí ich klasické náprotivky. Začala sa druhá kvantová revolúcia.

O prednášajúcom: 

e absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, odbor fyzika. Doktorát získal v roku 2008 na Univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku. Od roku 2009 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V rokoch 2012 a 2013 absolvoval postdoktorandský pobyt na KU Leuven v Belgicku. Publikoval viac ako 25 vedeckých prác evidovaných v databázach WoS a Scopus, s viac ako 250 citáciami. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium supravodivých a magnetických nanoštruktúr.