Ako neplytvať ene...

Ako neplytvať energiou

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prednášajúci:Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 13:00

Ako neplytvať energiou

Informácie

Energia má nezastupiteľné miesto v našom bežnom živote. Často počúvame o vplyve klimatických zmien, znečisťovaní životného prostredia, vyčerpateľnosti fosílnych energetických zdrojov.  Veľmi dôležité je klásť dôraz na znižovanie spotreby energie aj na zmierňovanie škodlivých vplyvov na životné prostredie. Hospodárne využívanie energie by malo byť súčasťou nášho každodenného života. Odkiaľ pochádza energia? Ako sa dostane do domácnosti? Využívame energiu správne? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v prednáške „Ako neplytvať energiou?“

O projekte Žiť energiou:

Cieľom národného projektu Žiť energiou je zvýšiť informovanosť verejnosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov so zameraním na rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva. Jednou so základných úloh projektu je poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva s cieľom prispieť k znižovaniu emisií CO2. Poskytovanie bezplatného energetického poradenstva zabezpečujú odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. V rámci projektu sa realizujú aj zaujímavé, atraktívne a užitočné aktivity pre deti a školy.