Využitie jadra a ...

Využitie jadra a radiácie v rôznych oblastiach

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Prednášajúci:Andrea Šagátová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 15:00

Využitie jadra a radiácie v rôznych oblastiach

Informácie

Na Slovensku vyrábame zhruba polovicu všetkej elektrickej energie, ktorú spotrebujeme, v jadrových elektrárňach. Je to najviac zo všetkých spôsobov výroby. Jadrové elektrárne nesú vo svojom názve slovo JADRO, čím sa myslí jadro atómu, základnej stavebnej zložky všetkých vecí, ktoré poznáme, či už živých alebo neživých. Jadro atómu skrýva vo svojom vnútri až milión-krát viac energie ako môžeme získať z hmoty napríklad pomocou horenia. Ak meníme jadro atómu vzniká rádioaktivita. Rádioaktivita bola na Zemi od jej počiatku, pochádza z nej samotnej alebo prichádza z kozmu. Takej hovoríme prirodzená rádioaktivita. Poznaním a ovládaním rádioaktivity a žiarenia, nielen že získavame elektrickú energiu pre naše spotrebiče ale využívame ju aj v iných oblastiach, napríklad pri röntgenovaní zlomenín, liečení rakoviny a v blízkej budúcnosti aj pri dezinfekcii zdravotníckych pomôcok, čistení prírody od chemikálií či záchrane vzácnych pamiatok.

O prednášajúcej: 

Andrea Šagátová získala titul Ing. v roku 2002 na Katedre jadrovej fyziky a techniky (na dnešnom Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva) FEI STU v Bratislave, kde  pokračovala v doktorandskom štúdiu. Vedecké skúsenosti získavala aj na zahraničných stážach: EADQ, Drážďany, Nemecko a ČVUT, Praha, ČR. V roku 2005 získala titul PhD. a v roku 2007 sa habilitovala a získala titul doc. na STU v Bratislave, kde pokračuje vo svojej vedeckej a pedagogickej práci dodnes (vedie záverečné práce a prednáša tri predmety z oblasti jadrovej techniky). V rokoch 2012 - 2019 pracovala aj v Univerzitnom centre elektrónových urýchľovačov SZU v Trenčíne ako koordinátor výskumu.
Venuje sa výskumu a vývoju senzorov žiarenia novej generácie so zameraním na ich využitie pri zobrazovaní pomocou röntgenu, ktoré sa postupne uplatnia aj v medicíne a umení. Spolupracuje s ElÚ SAV v Bratislave ako aj so špičkovými pracoviskami v zahraničí. Skúsenosti z oblasti urýchľovačov elektrónov využíva pri ničení nebezpečných chemikálií či pri záchrane vzácnych historických pamiatok pomocou radiácie. Je zodpovednou riešiteľkou dvoch národných a dvoch medzinárodných výskumných projektov.
Svoj čas venuje aj zviditeľňovaniu slovenskej vedy a výsledkov výskumu nielen na vedeckých konferenciách, pozvaných prednáškach v zahraničných inštitúciách (ČVUT, Varšavská univerzita, European XFEL), popularizačných prednáškach ale aj v rádiách či v zahraničných náučných filmoch.