Nové prístupy v u...

Nové prístupy v urbanizme

  • Téma: Architektúra
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • Prednášajúci:Zuzana Ladzianska
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 16:00

Nové prístupy v urbanizme

Informácie

Urbanizmus zahŕňa mnohé aspekty a dielčie disciplíny, ktoré sú v nevyhnutné pre celkové fungovanie urbánneho prostredia. Zahŕňa národnú, regionálnu a lokálnu úroveň. Cieľom je priblížiť oblasti urbanizmu, ktoré zahŕňajú rôzne nástroje, ktoré majú za cieľ zlepšovať kvalitu územia. Najpoužívanejším je práve územný plán, ktorý sa za pomoci využívania GIS stáva dostupným pre širokú verejnosť. Je nutné spomenúť aj aktívnu účasť širokej verejnosti v plánovacích procesoch, ktorá sa v posledných rokoch stala súčasťou plánovacích procesov. Pri zásahoch do územia je nutné brať ohľad na exitujúce prostredie, využívať jeho potenciál, riešiť problémy komplexne s dosahom na širšie územie, dávať šancu dlhodobo nevyužívaným územiam za použitia udržateľných a ekologických princípov. Prezentácia bude kombináciou prednášky dopĺňanej názormi odborníkov z praxe, ktorí sa venujú problematike urbanizmu.

O prednášajúcej: 

Vysokoškolská pedagogička, vedecká výskumníčka, architektka, urbanistka. Venuje sa dominantne územnému plánovaniu, urbanizmu a regenerácii územia.