Ako by mohol fun...

Ako by mohol fungovať kozmický strážca

  • Téma: Astrofyzika
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci:Šimon Mackovjak
  • Dátum a čas začiatku: 24. 08. 2021 17:00

 Ako by mohol fungovať kozmický strážca

Informácie

Naša Zem je ten najvzácnejší vesmírny objekt. Preto je potrebné ju neustále chrániť pred možnými hrozbami. Ako by mohol fungovať 'Kozmický strážca', ktorý by nepretržite sledoval, čo sa deje v blízkom vesmíre a upozorňoval nás na blížiace sa nebezpečenstvo? Určite by mal vesmíru dobre rozumieť, aby nevyvolal falošný poplach. Určite by mal využívať umelú inteligenciu, aby sa vedel rozhodovať rýchlo pomocou veľkého množstva dát. A určite ... ale to si už povieme priamo na webinári.

O prednášajúcom: 

Vyštudoval Astronómiu a Astrofyziku na FMFI UK v Bratislave. Počas PhD štúdia sa venoval diagnostike plazmy v slnečnej koróne. Ako mladý výskumník pracoval na Astronomickom ústave AV ČR v Českej republike. Neskôr ako postdoc na ISDC, Data Centre for Astrophysics, University of Geneve, vo Švajčiarsku, spolupracoval na prvých misiách projektu JEM-EUSO. Na Oddelení kozmickej fyziky, ÚEF, SAV pracuje od roku 2016, kde sa aktuálne venuje vedeniu a riešeniu ESA / PECS projektov zameraných na kozmické počasie a využitie umelej inteligencie.