SARS-CoV-2 v odpa...

SARS-CoV-2 v odpadových vodách

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Veda bez hraníc
  • Prezentuje: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • Prednášajúci:Michal Tamáš
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 20:00

SARS-CoV-2 v odpadových vodách

Informácie

Súčasná pandémia vyvinula neobyčajný tlak na vedcov a ich inštitúcie skúmať SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19. Množstvo výskumov vyvinulo inovatívne postupy prevencie, diagnostiky či liečby. Holandskí vedci prišli s nápadom monitorovať tento vírus z danej lokality pomocou odpadových vôd. Keďže bolo dokázané, že vírus sa vylučuje do stolice predpokladali, že časti vírusu bude možné zachytiť a skúmať aj z takejto vody. To sa im podarilo a preto sa aj vedci z FCHPT pridali do tohto výskumu. Momentálne laboratórium doc. Mackuľaka v spolupráci s inými národnymi a medzinárodnymi pracoviskami monitoruje, analyzuje a sekvenuje SARS-CoV-2 v odpadovej vode z veľkej časti Slovenska. Cieľom výskumu je vyvinúť degradačné postupy na čistenie tejto vody ako aj online monitorovací systém na detekciu pre skorý záchyt nastupujúcej vlny.