Vodík – nosič ene...

Vodík – nosič energie pre budúcnosť

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Vedecké cukrárne
  • Prezentuje: Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
  • Prednášajúci:Ing. Lukáš Tóth
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2020 00:00

Vodík – nosič energie pre budúcnosť

Informácie

Prednášajúci: Ing. Lukáš Tóth, doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Prečítajte si rozhovor s prednášajúcim.

Kedy? Výnimočne v stredu - 30. 9. 2020 - videozáznam je zverejnený na tomto odkaze

Septembrová vedecká cukráreň sa konala bez účasti verejnosti.

Sledujte podujatie na Facebooku. 

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s vodíkom,  jeho vlastnosťami, históriou jeho využitia (vesmírne lety, zbrane, doprava) ako aj prezentovať metódu výroby v súčasnosti a budúcnosti. Hovoriť budeme aj o systéme fungovania palivových článkov a ich využití najmä v doprave, či už lodnej, pozemnej, leteckej či vesmírnej. Zároveň sa oboznámime aj s výskumom, ktorý sa realizuje  na Katedre energetickej techniky SjF TUKE. Dozvieme sa, ako vyzerá možný vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti a čo je potrebné urobiť, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi. Na prednáške si ukážeme aj model vodíkového automobilu.

O prednášajúcom:

Ing. Lukáš Tóth v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie napr. v automobiloch. V rámci svojej vedeckej činnosti sa zúčastňuje na podujatiach ako sú strojárske veľtrhy či autosalóny, kde sa snaží oboznámiť  verejnosť s  vývojom vodíkových technológií a zároveň prezentovať, ako je to s vývojom týchto technológií na Slovensku. Je tiež riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami alebo s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.