Písané na hodváb:...

Písané na hodváb: Čína od pradávna až po súčasnosť

  • Téma: Kultúra
  • Miesto konania: Vedecké cukrárne
  • Prezentuje: Ústav orientalistiky SAV v Bratislave
  • Prednášajúci:Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 00:00

Písané na hodváb: Čína od pradávna až po súčasnosť

Informácie

Prednášajúca: Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave

Kedy? Podujatie bolo natočené vopred a videozáznam je zverejnený na tomto odkaze.

Októbrová vedecká cukráreň sa konala bez účasti verejnosti.

Sledujte podujatie na Facebooku. 

Čína je jediná staroveká civilizácia, ktorá pretrvala až do súčasnosti. Obýva ju približne to isté obyvateľstvo a používajú čínske písmo, ktoré, hoci prešlo viacerými zmenami a reformami, je pokračovateľom písma, ktorým pred niekoľkými tisíckami rokov písali nápisy na obradné bronzové nádoby. Čína nebola vždy jednotná. Obdobia, keď v krajine vládli veľké a silné dynastie, sa striedali s obdobiami, kedy sa rozpadla na viacero štátov a štátikov, ktoré proti sebe bojovali, alebo ju porazil vojensky silnejší nepriateľ. Napriek tomu dala svetu veľké množstvo dôležitých vynálezov, akými sú hodváb, kompas, pušný prach, papier, kníhtlač a mnohé iné. To, čo nás neprestane prekvapovať, je veľké množstvo umelcov, maliarov a básnikov, ale aj filozofov, ktorí tvorili unikátne diela. Európu v období osvietenstva očarila čínska filozofia, hlavne Konfucius. Vďaka nemu Číňania už oddávna neberú morálku ako niečo, čo je prísne viazané na náboženský svetonázor, ale ako prirodzenú súčasť ľudského správania. Konfuciovi možno ďakovať aj za veľký dôraz na vzdelanie, čo sa prejavuje dodnes.

O prednášajúcej

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD. je sinologička, prekladateľka a výtvarná teoretička. Venuje sa čínskemu umeniu a čínskej literatúre. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave orientalistiky SAV v Bratislave. Niekoľko rokov prednášala o čínskom výtvarnom umení na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti vyučuje dejiny čínskej literatúry na Katedre východoázijských štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jej esej „Pohľad zvonku – Nietzscheho Tak povedal Zarathustra a Lao c´ho Tao Te Ťing“ získala v roku 1998 druhú cenu v tvorivej súťaži o najlepšiu vedeckú esej (Romboid, 3/1999). Predmetom jej záujmu je čínske výtvarné umenie a súčasná čínska literatúra. Preložila a prebásnila tri zbierky poézie Milana Richtera do čínštiny, z toho jednu v spolupráci s čínskym básnikom  Paolom Zhangom, s názvom Smrť na dlhej návšteve. Publikovala viac ako 30 vedeckých štúdií na Slovensku i v zahraničí. Je tiež autorkou knihy Breaking the Ink, o abstraktnom umení tušom v súčasnej pevninskej Číne (publikácia vyjde koncom roka vo vydavateľstve Veda).