Prednášky

Lab - Prednášky

Mikroplasty - od výroby po váš tanier

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Anna Grenčíková Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Čas: 27. 09. 2019 15:00

Vínne mušky a štúdium obezity

Téma: Biológia
Prezentujúci: Martina Gáliková SAV, Ústav zoológie
Čas: 27. 09. 2019 16:00

Slina namiesto krvi – neinvazívna diagnostika obličkových funkcií a chorôb

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ľubomíra Tóthová Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 27. 09. 2019 17:00