Prednášky

Obchodné centrum MAX - Prednášky

1. Ajhľa, kliešť už aj v horách

Téma: Veterina
Prezentujúci: Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrS Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciac
Čas: 29. 09. 2023 09:30 - 29. 09. 2023 10:15

2. Čierne Slnko nad Saharou

Téma: Vesmír
Prezentujúci: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc Astronomický ústav SAV, v .v. i., Tatranská Lomnic
Čas: 29. 09. 2023 10:30 - 29. 09. 2023 11:15

3. Úspešný príbeh – 80 rokov Astronomického ústav SAV, v. v. i

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Mgr. Marián Jakubík, PhD. Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica
Čas: 29. 09. 2023 11:30 - 29. 09. 2023 12:15