Vedecké stánky

Loď Kriváň - Vedecké stánky

Aktivity expertov z projektu Life Living Rivers

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: WWF / BROZ / VÚVH
Čas: Počas celého podujatia

BASF Kids’ Lab Hókus - Pókus

Téma: Chémia
Prezentujúci: BASF
Čas: Počas celého podujatia

Život Dunajských mokradí

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik / Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Čas: Počas celého podujatia

Voda v krajine – bádajme spolu

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Čas: Počas celého podujatia

Prezentácia činnosti štátneho podniku a tvorivé environmentálne dielne

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.
Čas: Počas celého podujatia