Vedecké stánky

Obchodné centrum MAX - Vedecké stánky

1. Robotická ZOO FIRST Global Slovensko

Téma: Robotika
Prezentujúci: FIRST Global Slovakia, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

2. Vesmír – nekončiace dobrodružstvo

Téma: Astronómia, Astrofyzika
Prezentujúci: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica
Čas: Počas celého podujatia

3. Automatizácia – súčasť nášho života

Téma: Robotika
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov, Žilinská univerzita
Čas: Počas celého podujatia

4. Kozmické žiarenie a jeho výskum na Lomnickom štíte

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Oddelenie kozmickej fyziky, pracovisko Lomnický štít, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i
Čas: Počas celého podujatia

5. Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League

Téma: Mechatronika
Prezentujúci: FLL Slovensko o.z.
Čas: Počas celého podujatia

6. Počítačové videnie v priemysle

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

7. Plavba zákutiami bunky

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum Agrobiotech, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Čas: Počas celého podujatia

8. Výkonová elektronika a elektromobilita

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

9. Voda okolo nás

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Amavet klub 979 pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána, Kežmarok
Čas: Počas celého podujatia

10. Cesta do hlbín mozgu

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ, Košic
Čas: Počas celého podujatia

11. Kliešť na horách

Téma: Farmácia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

12. Tvár ako zrkadlo duše

Téma: Neurovedy
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

13. Výskum biodiverzity a ekosystémov v Tatranskom národnom parku

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnic
Čas: Počas celého podujatia

14. Predné brzdové svetlo

Téma: Doprava
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

15. Európsky parlament

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Kancelária na Slovensku, Európsky parlament
Čas: Počas celého podujatia

16. EUROPE DIRECT Poprad

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad
Čas: Počas celého podujatia

17. Kvalita ovzdušia na Slovensku – LIFE Populair

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Čas: Počas celého podujatia