Vedecké stánky

OC Optima Košice - Vedecké stánky

1. Hľadaj proteíny

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

2. Moderná doba kamenná

Téma: Geológia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

3. Nezvaní hostia a ich hostitelia

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

4.Mapujeme svet

Téma: Geografia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

5. Bezpečná domácnosť budúcnosti

Téma: Bezpečnostné inžinierstvo
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

6. Matematika v experimentoch

Téma: Matematika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

7. Bakteriálny boj o prežitie

Téma: Biológia
Prezentujúci: Centrum biovied SAV
Čas: Počas celého podujatia

8. Projektuj a stavaj inteligentne

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

9. Komunikácia moderných automobilov

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

10. "Prírodná" cesta úpravy vody

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Čas: Počas celého podujatia

11. Kde je železnica, tam je život!

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

12. Medzi hrou a chémiou

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

13. Niečo visí vo vzduchu

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská agentúra životného prostredia
Čas: Počas celého podujatia

14. Zisti, čo je vo vnútri .... Ultrasonografia

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat
Čas: Počas celého podujatia

15. Nie sme tu sami!

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

16. Deti programujú

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Logiscool Prešov
Čas: Počas celého podujatia

17. Inteligentná mechatronika

Téma: Mechatronika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

18. Ako ekonómia mení Tvoj kraj

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

19. Ako mikroorganizmy ovplyvňujú zdravie zvierat

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra mikrobiológie a imunológie
Čas: Počas celého podujatia

20. Binárna sústava - súčasť nášho života!

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

21. Nezákonný obsah na internete

Téma: Právo
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

22. Malí kovožrúti vo vodách

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

23. Vodné laboratórium

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

24. Kamenné tajomstvá vody

Téma: Geológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

25. Štipendiá a granty do/z celého sveta

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: SAIA, n. o. a EURAXESS Slovensko
Čas: Počas celého podujatia

26. Tajomný svet neurónov

Téma: Medicína
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Neurobiologický ústav
Čas: Počas celého podujatia

28. Logistika všade kam sa pozrieš

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

29. Pohľad do hlbín mikrosveta

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

30. Geografia je cesta – spoznaj svet v súvislostiach

Téma: Geografia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

31. Získaj zručnosti podnikového ekonóma

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

32. Dôležitý „podvodníci“

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

33. Kúzla skryté v potravinách

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

34. Prečo ma biológia baví

Téma: Biológia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

35. Vakcinácia psov

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra farmakológie a toxikológie
Čas: Počas celého podujatia

36. Voda v potravinách

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Čas: Počas celého podujatia

37. Parazity vo svetle globálnych zmien

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied ,Parazitologický ústav SAV
Čas: Počas celého podujatia

38. Magnetická kvapalina

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej fyziky
Čas: Počas celého podujatia

39. Spoznaj svet materiálov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu
Čas: Počas celého podujatia

40. Nahliadni do nanosveta molekúl

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Centrum Interdisciplinárnych Biovied
Čas: Počas celého podujatia

41. Drony v každodennom živote ako ich nepoznáme

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

42. Zázračný svet jašterov a hadov

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, AQUA-TERA KLUB
Čas: Počas celého podujatia

43. Svet pod vodnou hladinou

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, AQUA-TERA KLUB
Čas: Počas celého podujatia

44. Objavuj mikro-život okolo nás

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra morfologických disciplín, Katedra biológie a fyziológie
Čas: Počas celého podujatia

45. STEAM projekty na G-AlejKE

Téma: Robotika
Prezentujúci: Gymnázia, Alejová 1, Košice
Čas: Počas celého podujatia

46. Náš svet je ako zo sci-fi. Naozaj...

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: VEDA V KOCKE
Čas: Počas celého podujatia

47.Chráň zdroje vody

Téma: Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat
Čas: Počas celého podujatia

48. Život so psom nie je pod psa

Téma: Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat
Čas: Počas celého podujatia

49. Prenosné planetárium ASTRO SHOW

Téma: Astrofyzika
Prezentujúci: Astro Show s.r.o.
Čas: Počas celého podujatia

50. (U)taj(e)ný svet bezpečnosti

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

51.Analýza dát v tvojich rukách

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

52.Objavujme čaro vody - suroviny 21. storočia

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

53. „V zdravom čreve zdravý duch"

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

54. Poďme lietať spolu

Téma: Letectvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

55. Zaujímavý svet experimentálnej fyziky

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

60. Zábava s vákuom

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

56.Mikroroboti v akcii

Téma: Robotika
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej fyziky
Čas: Počas celého podujatia

57. Robotizácia a umelá inteligencia

Téma: Robotika
Prezentujúci: Stredná odborná škola priemyselných technológií, Košice
Čas: Počas celého podujatia

58. Podpora vedy a výskumu v Európskej únii

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Europe Direct Košice
Čas: Počas celého podujatia

59. Tvoje rozhodnutie - tvoje mesto

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Čas: Počas celého podujatia

61. Rastie matematika na STROMoch?

Téma: Matematika
Prezentujúci: Združenie STROM
Čas: Počas celého podujatia

62. Vodíkové technológie a virtuálna realita

Téma: Technika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

63. Supravodivosť a nízke teploty

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia