Vedecké stánky

Stará tržnica- interiér - Vedecké stánky

1. Lab.cafe dielňa

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Lab.cafe
Čas: Počas celého podujatia

2. Klimatická zmena prináša intenzívnejšie dažde aj na Slovensko

Téma: Klimatológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

3. Sledujeme sucho aj zmenu klímy

Téma: Klimatológia
Prezentujúci: Slovenský hydrometeorologický ústav/ Odbor Klimatologická služba
Čas: Počas celého podujatia

4. Vodári z STU

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Jaroslav Hrudka STU, Stavebná fakulta, KZEI, KHTE, KVHK
Čas: Počas celého podujatia

5. Vodári z STU

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Michaela Danáčová Slovenská technická univerzita/ Stavebná fakulta/ Katedra vodného hospodárstva krajiny
Čas: Počas celého podujatia

6. Vodári z STU

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Martin Orfánus Slovenská technická univerzita/ Stavebná fakulta/ Katedra hydrotechniky
Čas: Počas celého podujatia

7. Vplyv vodozádržných opatrení na krajinu

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

8. Voda - nenahraditeľný zdroj pre život

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.
Čas: Počas celého podujatia

9. Život vo vode

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Čas: Počas celého podujatia

10. Výskum húb a iných organizmov pre ekologické riešenie odpadov

Téma: Ekológia
Prezentujúci: DUUGY, o. z. / LEO HAM, s. r. o.
Čas: Počas celého podujatia

11. Za našu vodu OZ

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Za našu vodu O.Z.
Čas: Počas celého podujatia

12. Naše mikroplasty a mikropolutanty!

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Čas: Počas celého podujatia

13. Diamantovo čistá voda

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Ústav elektroniky a fotoniky
Čas: Počas celého podujatia

14. Elektrickou energiou na znečistené vody!

Téma: Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

15. Voda a Umelá inteligencia v konverzácii

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Mgr. art. Matúš Astrab
Čas: Počas celého podujatia

16. Interakcia s počítačovou hudbou

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied/ Ústav počítačových technológií a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

17. Inteligentná záhrada

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied/ Ústav počítačových technológií a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

18. Automatizácia a riadenie procesov

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Čas: Počas celého podujatia

19. Robotické centrum

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

20. Dávaj pozor na vodu

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Technická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

21. Oži v AI koži

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda/ Fakulta masmediálnej komunikácie
Čas: Počas celého podujatia

22. Jazyk a umelá inteligencia

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

23. Jazyk a umelá inteligencia

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Čas: Počas celého podujatia

24. S umelou inteligenciou vo virtuálnej realite

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Paneurópska vysoká škola/ Fakulta informatiky
Čas: Počas celého podujatia

25. Diagnostika chorôb pomocou sociálnej robotiky

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Ústav informatiky SAV, v. v. i./ Oddelenie analýzy a syntézy reči
Čas: Počas celého podujatia

26. Nukleárna medicína

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

27. Digitálna neuropsychológia

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta/ Katedra psychológie/ Laboratórium neuropsychológie
Čas: Počas celého podujatia

28. Veda v centre, Vedecká knižnica a Fablab

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR, Tvorivá dielňa Fablab
Čas: Počas celého podujatia

29. Zaži prales!

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene/ Lesnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

30. STÁNOK ZRUŠENÝ - Kde lietanie nie je len snom...

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia

31. Navrhovanie súčiastok

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

32. Kognitívna robotika

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Katedra informatiky
Čas: Počas celého podujatia

33. Inteligentné batérie a superkondenzátory

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta elektrotechniky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

34. Žiť energiou

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čas: Počas celého podujatia

35. Infostánok SOVVA

Téma:
Prezentujúci: SOVVA, o.z./ SAV/ CVTI SR/ IEUROPA
Čas: Počas celého podujatia

36. Spojíme vás digitálne

Téma: Iné
Prezentujúci: Up Déjeuner & PaySy
Čas: Počas celého podujatia

37. Podpora VaV z INTERREG programov nadnárodnej spolupráce

Téma: Iné
Prezentujúci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Čas: Počas celého podujatia

38. Československá obchodná banka

Téma: Virtuálna realita
Prezentujúci: Československá obchodná banka
Čas: Počas celého podujatia

39. STÁNOK ZRUŠENÝ - Sleduj tučniaky! Pomôžeš vedcom aj planéte

Téma: Iné
Prezentujúci:
Čas: Počas celého podujatia

40. Hranie sa s časticami v CERNe

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univezita Komenského Bratislava/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

41. Od atómu k materiálom

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

42. Mikročipy, elektrina, supravodivosť a vákuum hravou formou

Téma:
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied/ Elektrotechnický ústav
Čas: Počas celého podujatia

43. Kvantové technológie SK

Téma: Iné
Prezentujúci: Národné centrum pre kvantové technológie
Čas: Počas celého podujatia

44. Hra svetla

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

45. Predné brzdové svetlo

Téma: Technika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline/ Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

46. Mayský vodný manažment

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Centrum mezoamerických štúdií/ Filozofická fakulta UK/ Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Čas: Počas celého podujatia

47. Ako nájsť a chrániť kvalitnú podzemnú vodu

Téma: Geológia
Prezentujúci: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra/ Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Čas: Počas celého podujatia

48. Najlepší kamaráti mesta - voda a zeleň

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Ústav ekologie lesa SAV, v. v. i., / Slovak globe/ Ústav manažmentu STU
Čas: Počas celého podujatia

49. Environmentálne prostredie budov

Téma:
Prezentujúci: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

50. Geológia v každodennom živote

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV v. v. i./ Geologický odbor
Čas: Počas celého podujatia

51. Zemetrasenia – báť sa, či nebáť?

Téma: Geofyzika
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. Geofyzikálny odbor/oddelenie seizmológie
Čas: Počas celého podujatia

52. Čo sa skrýva pod zemou?

Téma: Geofyzika
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

53. Neživí svedkovia života

Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

54. Živá neživá planéta

Téma: Zem
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

55. Kozmické počasie, geomagnetické pole a magnetický dáždnik

Téma: Zem
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i
Čas: Počas celého podujatia

56. Fascinujúci svet živých organizmov

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV v. v. i. / Centrum biovied
Čas: Počas celého podujatia

57. Elektrina v našom tele

Téma: Molekulárna biológia
Prezentujúci: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v. v. i. / Centrum biovied
Čas: Počas celého podujatia

58. Odviate vetrom zmyté dažďom

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky/ Life populair
Čas: Počas celého podujatia

59. Čistíme životné prostredie studenou plazmou!

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Oddelenie environmentálnej fyziky
Čas: Počas celého podujatia

60. Je inteligencia mikroorganizmov umelá?

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

61. Nenahraditeľné mikróby

Téma: Molekulárna biológia
Prezentujúci: Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

62. Mikrosvet rastlín – od DNA k potravinám

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Centrum biológie rastlín a biodiverzity / Botanický ústav/ Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Čas: Počas celého podujatia

63. Molekulárna kuchyňa

Téma: Molekulárna biológia
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Ústav biológie a biotechnológie
Čas: Počas celého podujatia

64. Fascinujúci mikrosvet

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave/ Lekárska fakulta/ Mikrobiologický ústav
Čas: Počas celého podujatia

65. Život buniek v magnetickom poli

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Ústav merania SAV, v. v. i., Oddelenia teoretických metód
Čas: Počas celého podujatia

66. Sladká hravá veda

Téma: Chémia
Prezentujúci: Chemický ústav SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

67. Pašmak a iné polymérne lahôdky

Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Ústav polymérov SAV, v. v. i.
Čas: Počas celého podujatia

68. O kliešťoch a vírusoch

Téma: Virológia
Prezentujúci: Biomedicínske centrum, , v. v. i., SAV, Virologický ústav
Čas: Počas celého podujatia

69. Naučme sa nebáť kliešťov a iných parazitov

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Ústav zoológie SAV, v. v. i., Oddelenie medicínskej zoológie
Čas: Počas celého podujatia

70. Objavuj ľudské telo pomocou mikroskopu

Téma: Medicína
Prezentujúci: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav histológie a embryológie
Čas: Počas celého podujatia

71. Viacjazyčnosť a voda

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

72. Chránime hodnotu myšlienok

Téma: Iné
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

73. Zážitkové exponáty

Téma: Iné
Prezentujúci: KVANT spol. s r. o. / FMFI UK
Čas: Počas celého podujatia

74. Nabime sa energiou

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Čas: Počas celého podujatia

75. Výzva prijatá

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy UK
Čas: Počas celého podujatia

76. My sme svet

Téma: Medzinárodné vzťahy
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov/ Fakulta aplikovaných jazykov
Čas: Počas celého podujatia

77. Od nápadu k podniku

Téma: Manažment
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta podnikového manažmentu
Čas: Počas celého podujatia

78. Zisti, ako sa tvoria biotech inovácie s Lifbee Academy

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Lifbee
Čas: Počas celého podujatia

79. Európsky parlament/ Kancelária na Slovensku

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Európsky parlament/ Kancelária na Slovensku
Čas: Počas celého podujatia

80. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Čas: Počas celého podujatia

81. Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR
Čas: Počas celého podujatia

82. Slovak Business Agency/ Akceleračný program

Téma: Iné
Prezentujúci: Slovak Business Agency/ Akceleračný program
Čas: Počas celého podujatia

83. Via Pribina

Téma: Umelá inteligencia
Prezentujúci: Via Pribina
Čas: Počas celého podujatia