Modrotlač a dotyk...

Modrotlač a dotyk chémie

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Základná škola s MŠ, Badín, Chemický krúžok Kremík

Modrotlač a dotyk chémie

Informácie

Modrotlač je jedným z našich dlhodobých projektom, ktorému sa venujeme v základnej škole v rámci chemického krúžku Kremík už štvrtý rok. Úspešne tu spájame umenie a chémiu a zároveň sa podieľame aj na zachovaní nášho kultúrneho dedičstva v povedomí mladej generácie. Modrotlač, pôvodná technika negatívneho vzorovania a farbenia plátna ukrýva v sebe množstvo chémie a chemických procesov. Viac sa môžete dozvedieť práve v našom vedeckom stánku, kde modrotlač priblížime cez naše modrotlačové práce, ktoré sme sami vyhotovili, a to od syntézy chemických látok potrebných k príprave papu, cez návrh a nanášanie vzorov na plátno, farbenie, stabilizáciu a vypieranie. Interaktívnou formou a názornými ukážkami vzorovania a farbenia v indigu oboznámime návštevníkov s celým procesom modrotlače. Každý záujemca, ktorý bude mať trochu viac času a chuti, si bude môcť sám vyskúšať modrotlačiarske umenie. Súčasťou nášho stánku bude výstava modrotlače našich žiakov.

Viac informácií nájdete na www.mladychemik.webnode.sk