3 - Textil, vlákn...

3 - Textil, vlákna, plasty a ich budúcnosť

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

3 - Textil, vlákna, plasty a ich budúcnosť

Informácie

Stánok ponúka predstavenie noých smerov vo vývoji textilných materiálov, vlákien a výrobkov z plastov. VÚCHV v nadväznosti predstaví svoje aktuálne aktivity. 

Výskumný ústav chemických vlákien