6 - Spoznávajte s...

6 - Spoznávajte s nami vesmír

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská Akadémia vied

6 - Spoznávajte s nami vesmír

Informácie

V stánku sa budete môcť zoznámiť s prácou malých d'alekohľadov a v prípade pekného počasia sa pozrieť na Slnko alebo si pozrieť umelú obolohu pomocou počítača. Vytvoríte si jadro kométy, zistíte chemické zloženie hviezd a dozviete sa mnohé zaujímavosti z výskumu vesmíru. 

Slovenská Akadémia vied