8 - Hory a voda

8 - Hory a voda

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

8 - Hory a voda

Informácie

Hory významne ovplyvňujú režim riek a dopĺňanie zásob podzemných vôd, ale pre zložité prírodné podmienky máme odtiaľ menej údajov, ako z lepšie prístupných oblastí. Stánok bude prezentovať metódy a výsledky hydrologického výskumu v našich najvyšších horách.  

Slovenská Akadémia vied