9 - Europe Direct...

9 - Europe Direct Poprad

  • Téma: Informácie o EÚ
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad

9 - Europe Direct Poprad

Informácie

"Prioritou našej činnosti je poskytovať informácie tak širokej občianskej verejnosti, ale tiež univerzitám, Prioritou našej činnosti je poskytovať informácie tak širokej občianskej verejnosti, ale tiež univerzitám, stredným a základným školám aktuálne informácie o Európskej únii, jej agendách, o prioritách Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Záujemcom radi poskytneme bezplatne informačné príručky o EÚ spojené s vedomostným testom o jej agendách (forma zapojenia sa návštevníkov do aktivít), a o ďalších oblastiach života euroobčanov."