11 - Zisti kam sa...

11 - Zisti kam sa pozeráš

  • Téma: Virtuálna realita
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

11 - Zisti kam sa pozeráš

Informácie

"Oči sú bránou do mysle človeka. Je preto dôležité vedieť čo človek vidí, kam sa pozerá a čo ho zaujalo v virtuálnom, ale i reálnom svete. Technológia očnej kamery Vám to umožní zistiť. V stánku si budete môcť vyskúšať očnú kameru a otestovať svoju pozornosť."