10 - S ďalekohľad...

10 - S ďalekohľadom na cestách

  • Téma: Astronómia
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10 - S ďalekohľadom na cestách

Informácie

Hlavným cieľom prezentácie je prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas prostredníctvom jednoduchého, a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov. Pozorovať budeme objekty
dennej a večernej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov, v prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečené virtuálne pozorovanie. Ďalšími aktivitami budú krátke astronomické prednášky, premietanie astronomických filmov a prezentácií.