2. Klimatická zme...

2. Klimatická zmena prináša intenzívnejšie dažde aj na Slovensko

  • Téma: Klimatológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Informácie

Laboratórium voda / 1. Voda a klimatické zmeny

V našom stánku sa oboznámite s problematikou extrémnych prejavov počasia v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien. Náš klimatologický výskum sa zameriava prevažne na modelovanie vývoja extrémov atmosférických zrážok na Slovensku, nielen z pohľadu v minulosti, ale aj jeho pravdepodobného budúceho vývoja. Naši odborníci vám odpovedia aj na otázky týkajúce sa možností zadržiavania vody v krajine v kontexte meniacej sa klímy, spojenej so zvyšujúcou sa frekvenciou aj trvaním suchých období. Ale to nie je všetko! U nás sa dozviete viac aj o tajomstvách radónu, neviditeľného a potenciálne nebezpečného plynu. Porozprávame vám, ako radón vzniká, ako ho meriame, o jeho vplyve na ľudské zdravie a či má aj praktické využitie.