4. Vodári z STU

4. Vodári z STU

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: STU, Stavebná fakulta, KZEI, KHTE, KVHK

Informácie

Laboratórium voda / 2. Technológie na manažment vody v krajine

Voda je  vo svete veľmi cenná komodita, ktorú žiaľ na území Slovenskej republiky berieme ako samozrejmosť. Pitná voda je naše bohatstvo, ktoré si musíme chrániť a venovať mu nadmernú pozornosť. Výskumníci zo Slovenskej technickej univerzity, Stavebnej fakulty sa venujú vo svojom výskume komplexnému pohľadu na vodu, ktorú je možné používať ako zdroj pitných vôd  Výskumníci sa zameriavajú na ochranu a efektívne hospodárenie s vodami či už podzemnými alebo povrchovými. V rámci stánku budú prezentované výsledky výskumov domácich a zahraničných projektov, ktoré sa zaoberajú: ochranou vodných zdrojov, monitoringom vodných zdrojov, prúdením podzemných vôd, úpravou vody a čistením vôd pri hromadnom zásobovaní pitnou vodou na území Slovenskej republiky. Pripravené budú interaktívne mapy, súťaže a bannery spolu s modelmi, ktoré poslúžia na detailné oboznámenie sa s problematikou vodných zdrojov.