5. Vodári z STU

5. Vodári z STU

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita/ Stavebná fakulta/ Katedra vodného hospodárstva krajiny

Informácie

Laboratórium voda / 2. Technológie na manažment vody v krajine

Meranie vzniku povrchového odtoku (koľko vody odtečie) pri známej intenzite dažďa. Aj ty si môžeš nasimulovať dážď a uvidíš, koľko a ako rýchlo odtečú spadnuté zrážky z plochy.