6. Vodári z STU

6. Vodári z STU

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita/ Stavebná fakulta/ Katedra hydrotechniky

Informácie

Laboratórium voda / 2. Technológie na manažment vody v krajine

Voda je vo svete veľmi cenná komodita, ktorú žiaľ na území Slovenskej republiky berieme ako samozrejmosť. Voda je naše bohatstvo, ktoré si musíme chrániť a venovať mu nadmernú pozornosť. Výskumníci zo Slovenskej technickej univerzity, Stavebnej fakulty sa venujú vo svojom výskume komplexnému pohľadu na vodu, ktorú je možné používať ako zdroj pitných vôd Výskumníci sa zameriavajú na ochranu a efektívne hospodárenie s vodami či už podzemnými alebo povrchovými.

V rámci stánku budú prezentované výsledky výskumov domácich a zahraničných projektov, ktoré sa zaoberajú: management vodného hospodárstva, prúdením podzemných a povrchových vôd, protipovodňovou ochranou, revitalizácia tokov na území Slovenskej republiky. Pripravené budú interaktívne mapy, súťaže a bannery spolu s modelmi, ktoré poslúžia na detailné oboznámenie sa s problematikou vodných zdrojov.