10. Výskum húb a ...

10. Výskum húb a iných organizmov pre ekologické riešenie odpadov

  • Téma: Ekológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: DUUGY, o. z. / LEO HAM, s. r. o.

Informácie

Laboratórium voda / 3. Vodné ekosystémy a biodiverzita

Skúmanie technologických postupov ako huby a iné organizmy môžu ekologickým spôsobom - Mycoremediáciou a Bioremediáciou prispieť ku sanácii rôznych druhov odpadov a materiálov prostredníctvom prírodných zákonitostí. Aktuálne dávame dokopy tím mladých nadšencov a bádateľov. Ak si v niečom výnimočný, neváhaj sa pridať.

AKTIVITY:
1. Výskum húb a iných organizmov pre sanáciu odpadov.
2. Šlachtenie húb pre jednotlivé druhy odpadov, látok a materiálov
3. Mycoremediácia a Bioremediácia
4. Inovativne obaly a materiály na báze hub
5. Výskum húb pre dekontamináciu ropného produktu Mazut a skládky odpadu – Moldavsko (dokument + vyhodnotenie).
V stanku v stánku budú odprezentované vzorky materialov + strucny technologický postup.