11. Za našu vodu OZ

11. Za našu vodu OZ

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Za našu vodu O.Z.

Informácie

Laboratórium voda / 4. Monitoring kvality vody

Premietanie krátkych osvetových videií pre deti o tom, ako chrániť podzemnú vodu. Nadospelých čakajú postre o šírení kontaminácie z Vrakunskej skládky, info o tom, čo momentálne MŽP plánuje s Vrakunskou skládkou robiť, čo majú ľudia, ktorí používajú vodu zo svojich studní robiť (na aké kontaminanty a ako často vodu analyzovať). Tiež máme displej, na ktorom poukazujeme na to, že Žiný ostrov je naše bohatstvo a video o tom, čo je vlastne Žitný ostrov, ako vznikol, koľko vody sa v ňom nachádza.