12. Naše mikropla...

12. Naše mikroplasty a mikropolutanty!

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Informácie

Laboratórium voda / 4. Monitoring kvality vody

Stánok bude primárne zameraný na monitorovanie mikroplastov, hormónov,liečiv a drog v životnom prostredí Slovenska - hlavne v rôznych typoch vôd
Taktiež bude prezentovať technológie schopné toto znečistenie odstraňovať
a tiež popisuje odpadové vody ako zdroj informácií o drogovej problematike či o možnosti monitorovania šírenia rôzných aj tropických ochorení.