13. Diamantovo či...

13. Diamantovo čistá voda

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Ústav elektroniky a fotoniky

Informácie

Laboratórium voda / 5. Odstraňovanie znečistenia vody

V stánku prezentujeme unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantu. Tenké vrstvy bórom dopovaného diamantu vyrobené na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sú základom elektród ktoré slúžia na analýzu, dezinfekciu a čistenie vôd. Diamantové elektródy po pripojení elektrickej energie dokážu produkovať silné oxidanty schopné odstrániť z vody aj mimoriadne odolné a nebezpečné typy znečistenia, akými sú napríklad liečivá, drogy, pesticídy alebo baktérie rezistentné voči antibiotikám.

Dôležitou súčasťou stánku je už tradičný "najnovší model vákuového zväčšovača cukríkov“, s pomocou ktorého najmä mladším návštevníkom hravou formou vysvetlíme fyzikálne zákonitosti vákua.