14. Elektrickou e...

14. Elektrickou energiou na znečistené vody!

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Informácie

Laboratórium voda / 5. Odstraňovanie znečistenia vody

Znečistené vody môžu mať množstvo podôb a foriem. Každá z nich má svoj vlastný pôvod a podľa povahy tohto znečistenia je potrebné vyvinúť a následne použiť vhodnú čistiacu (sanačnú) metódu.

V našom stánku uvidíte unikátny spôsob čistenia silne chemicky kontaminovaných vôd pomocou elektrického prúdu a tiež navrhované spôsoby čistenia banských vôd, ktoré znečisťujú rieku Slaná. Prezentované technológie vznikajú na Ústave geotechniky SAV v Košiciach a sú navrhnuté pre potreby konkrétnych situácií, s ktorými sa stretávame.

Ukážeme si, ako navrhujeme čistiť podzemné vody unikajúce zo skládky nebezpečného chemického odpadu vo Vrakuni v Bratislave, či ako plánujeme pristupovať ku komplexnému spracovaniu banských vôd.