17. Inteligentná ...

17. Inteligentná záhrada

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta prírodných vied/ Ústav počítačových technológií a informatiky

Informácie

Laboratórium Umelá inteligencia / 2. Umelá inteligencia a životné prostredie

Inteligentná záhrada: Návštevíci prostredníctvom IoT technológie môžu kontrolovať merané parametre záhrady a taktiež regulovať zalievanie. Merané veličiny sú graficky vizualizované. Taktiež je k dispozícii sledovanie záhrady priamo pomocou digitálnej kamery. Zariadenie v sebe obsahuje databázu, do ktorej sa dajú ukladať detailné informácie o pestovaných plodinách. Webové rozhranie umožňuje pohodlnú správu z akéhokoľvek zariadenia.
Generatívna AI:
Tento projekt má ukázať študentom na akademickej úrovni ako je možné generovať si objekty z bežného života prostredníctvom zadaného textového podnetu. AI model následne na základe vygenerovanej náhody a daného textového podnetu vytvorí požadovaný výsledok v rôznych variantoch.