77. Od nápadu k p...

77. Od nápadu k podniku

  • Téma: Manažment
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta podnikového manažmentu

Informácie

Aktivity v stánku budú zamerané na:
- odhalenie predpokladov na podnikanie u záujemcov prostredníctvom dotazníka a odborných konzultácií,
- priblíženie princípov fungovania podnikania od nápadu, až po manažérske rozhodnutia o predaji pomocou počítačovej simulácie,
- poukázanie na dôležitosť poznania vedecky overených princípov fungovania podnikov a environmentálnych aspektov podnikania prostredníctvom hry a kreatívnych techník.