76. My sme svet

76. My sme svet

  • Téma: Medzinárodné vzťahy
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov/ Fakulta aplikovaných jazykov

Informácie

Udalosti posledných rokov nám znova pripomenuli, že sme súčasťou medzinárodného diania, a že aj my sme svet. Účastníci si budú môcť otestovať svoje vedomosti o dianí v medzinárodných hospodárskych, politických, právnych a kultúrnych vzťahoch, a to prostredníctvom informácií o ich inštitúciách, osobnostiach, pomocou máp a číselných údajov. V našom stánku sa účastníci tiež budú môcť zapojiť do kvízu o kultúrach a spôsobe života a ich vzťahu k vode v rôznych krajinách.