71. Viacjazyčnosť...

71. Viacjazyčnosť a voda

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta

Informácie

V stánku budú k dispozícii hravé odborno-náučné aktivity na rozvoj viacjazyčnosti. Aktivity sú pre široké publikum verejnosti. Majú motivačný charakter učiť sa jazyky.