70. Objavuj ľudsk...

70. Objavuj ľudské telo pomocou mikroskopu

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav histológie a embryológie

Informácie

Každý orgán ľudského tela má jedinečnú štruktúru, ktorú rozoznávame nielen voľným okom, ale aj pri pozorovaní v mikroskope. Vďaka mikroskopickej štruktúre môžeme orgán detailne spoznať a pri jeho zmenenej štruktúre aj určiť ochorenie, ktorým trpí, hoci navonok sa môže javiť zdravý. Bez toho, aby sme vedeli, ako má vyzerať v mikroskope zdravý orgán, nevedeli by sme odlíšiť ten chorý a pomôcť pacientovi. Tento základ učíme aj študentov medicíny. Stánok ponúka možnosť pozorovať na vlastné oči mnohé preparáty zdravých ľudských orgánov znázornených farbiacimi metódami v svetelných mikroskopoch a dozvedieť sa, ako súvisí stavba tkanív a orgánov s ich funkciou. Naše pracovisko sa zaoberá aj vývinom ľudského jedinca a prináša 3D modely v rôznych skorých štádiách jeho vývinu. Modely boli zhotovené 3D tlačiarňou podľa reálnych embryí a možno si ich zblízka poobzerať a diskutovať o nich.