68. O kliešťoch a...

68. O kliešťoch a vírusoch

  • Téma: Virológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Biomedicínske centrum, , v. v. i., SAV, Virologický ústav

Informácie

Aktivity v našom stánku budú zamerané na predstavenie druhov kliešťov, ktoré na Slovensku prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy. Kliešte budeme pozorovať pod binokulárnou lupou pri vysokom zväčšení pričom obraz kliešťa uvidíme aj na obrazovke počítača. Vyskúšame si pitvu kliešťa aby sme sa niečo dozvedeli o jeho anatómii. Ukážeme si, ako vyzerajú hostiteľské bunky, ktoré vírus napadol a pokúsime sa poskladať 3D papierový model vírusu.